הוראות בטיחות לעובדים על סרט מסור

 • הוראות בטיחות לעובדים על מסור סרט / סיכנים / כללי - מחלקת בשר טרי חובה לציית להוראות הבאות:
  1. לקבל הדרכה והכשרה מלאה בשימוש ואחזקת המסור (החלפת להב).
  2. אף פעם לא להפעיל את המסור ללא הורדת המגן עד לגובה מתאים, המגן יהיה בגובה הנדרש עם מרווח מינימלי.
  3. להשתמש תמיד בדוחפן בהזנת הבשר לתוך המשור, לעקוב ולהסתכל על אזור הזנת הבשר בזמן העבודה.
  4. בסוף העבודה לדאוג להפסיק את עבודתו של המסור,לשמור על הרצפה סביב למכונה ואת כל אזור העבודה נקי ויבש      כדי למנוע החלקה.
  5. לשמור על היגיינה אישית.להודיע מיד לאחראי על כל תקלה וסיכון שהתגלה לך.
  6. לא לדחוף את הבשר בכוח לא סביר, הידיים שלך יכולות להיפגע.
  7. אסור להפעיל את מכונת חיתוך/ משור כאשר הבגדים , שרוולים רופפים ולא מהודקים. חובה להוריד תכשיטים     שרשראות, כפפות , עניבה ולאסוף את השיער.
  8. אסור לנקות את המסור או להחליף להב, ללא ניתוק מוחלט של המסור ממקור אנרגיה (חשמל) בזמן החלפת הלהב,     שימוש בכפפות ימנע פציעה.
  9. עבודה עם סכין ו/או השחזתו מחייבת חבישת כפפת ברזל.


  הצהרת העובד: הריני מאשר שקיבלתי הדרכה על עבודתי בכל הנוגע לבטיחות בעבודה הנני מתחייב לפעול על פי התקנות הבטיחות אשר הודרכתי על פיהן.
  במידה ולא אפעל על פי נהלים אלה לא תהיה לי עילה לתביעה על פגיעה.
 • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

דילוג לתוכן