טופס הרשמה וכתב התחייבות לשנת הלימודים תש”פ

היחידה ללימודי חוץ – טלפון: 072-217-3361 – פקס: 077-444-9625 מייל: shivok@ash-college.ac.il www.Ash-limudim.co.il

דילוג לתוכן